ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De kunstmarkt zal plaatsvinden op de eerste zaterdag in augustus.
 2. De markt zal plaatsvinden in het centrum van Haaksbergen.
 3. Inschrijven gebeurd via het aanmeld formulier op deze site.
 4. De inschrijving dient voorzien te zijn van recent beeld materiaal van uw kunstvorm.
 5. Aan de hand van de meegezonden voorbeelden zal er een selectie procedure plaatsvinden. Er wordt gekeken naar naar kwaliteit en diversiteit van de kunst.
 6. U ontvangt eind mei bericht of u voor een kraam in aanmerking komt.
 7. Uw inschrijving is pas definitief na toekenning van een kraam en ontvangst van het inschrijfgeld.
 8. Bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de kunstmarkt bestaat er geen recht op restitutie, tot deze datum kunt u kosteloos annuleren.
 9. De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn in de kraam en mag alleen eigen kunst tonen en voor verkoop aanbieden.
 10. Het inrichten van de kraam vindt plaats tussen 9.00 en 10.30 uur. Vóór 11.00 uur moet uw auto van de markt verwijderd zijn.
 11. Extra expositieruimte naast de kraam moet vooraf bij de inschrijving worden aangevraagd.
 12. U dient tot het einde van de kunstmarkt aanwezig te zijn en u mag beginnen met opruimen als de markt is afgelopen. Tenzij in overleg met de organisatie anders besloten wordt.
 13. Voor opbouw en ontruimen is eenrichtingsverkeer van kracht.
 14. De kraam moet aan het einde geheel ontruimt te zijn en de plek dient schoon achter gelaten te worden.
 15. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van het bestuur en/of de hulpverleners.
 16. Het bestuur van de Kunstmarkt is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na de Kunstmarkt.
 17. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om de Kunstmarkt voortijdig te annuleren. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 18. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Art4More.